tiistai 4. toukokuuta 2010

Ryhmä 4:n keskustelua.

Keskustelua ryhmä 4:n teemasta
Internetin haasteet ja mahdollisuudet antropologialle.


Internet nähdään tulevaisuudessa yhä suuremmassa määrin osana muuta "todellisuutta". Virtuaalimaailma on kietoutunut osaksi todellisuutta.

Pohdittiin anonymiteetin ongelmaa. Kenen sääntöjen mukaan tulisi toimia? Toisaalta nähtiin tieteen vakiintuneiden periaatteiden toimivan myös tässä uudessa ympäristössä. Ovatko nämä periaatteet kuitenkaan samoja kaikkialla? Internetiä koskevan etiikan muotoutuminen on käynnissä oleva prosessi.

Roolin luominen on helppoa netissä. On helpompi tutustua ihmisiin, mutta myös viestin väärin ymmärryksen mahdollisuus on suurempi. Kyseenalaistettiin useiden nettipersoonien ylläpidon mahdollisuus (mielekkyydestä puhumattakaan?)

Ilmeisesti internetissä on mahdollista käyttäytyä sivistyneesti (tutkimustuloksia odotellessa...), mutta viestin tulkinnanvaraisuus on silti otettava huomioon. Anonymiteetti ja fyysinen koskemattomuus madaltavat tietysti kynnystä vähemmän sivistyneeseen toimintaan. Samalla kuitenkin nettikeskustelussa on ehkä helpompi tuoda esille eriäviä mielipiteitä kuin kasvokkain.

Internetistä löytyvän tiedon luotettavuus herätti myös keskustelua. Korostettiin tutkijan lukutaidon merkitystä käytetyn median käsittelyssä. Internetin ominaispiirteet on tiedostettava. Tässäkin jokaisen tutkimuksen yksilöllisyys nousee tärkeäksi tekijäksi.

Kiinnostaviksi tutkimuskohteiksi nostettiin Skype, erilaiset Facebook-yhteisöt sekä Pro anorektikot. Massamedia yleensä on jätetty syrjään tieteenalamme tutkimuskohteiden joukosta, kenties liian helppouden takia? "Kärsivän antropologin" kuva suhteessa netissä surffaavaan toveriin nostettiin esille. Eikö netissä voi olla yhtä vaikeaa kun jossain viidakossa? No, malariaa on vaikea hankkia johtoja pitkin...

1 kommentti:

  1. Hyvin kirjoitettu tiivistelmä rönsyilevästä keskustelusta!

    VastaaPoista