keskiviikko 12. toukokuuta 2010

Tiivistelmä 10.5. luennon keskustelusta

Pohdi antropologian/antropologin roolia ja kantaaottamista tutkimuksessa

Jo aiheen valinta voi olla kannanotto ja toiset aiheet ovat yleisesti neutraalimpia ja toiset poleemisempia. Esimerkiksi Kuopion kalahalli ei herätä välttämättä niin paljon tunteita kuin lapsisotilaskysymys niin tieteen sisäisessä kuin yleisessä keskustelussa.

Etnologin kannanotto yhdistettiin keskustelussa subjektiivisuuteen. Pyrkimys objektiivisuuteen voi olla esteenä tarkan loppupäätelmän tekemiselle tutkimustuloksista. Kysymys jätetään avoimeksi, koska ei uskalleta ottaa suoraan kantaa eettisiin ja moraalisiin ja muihin haastaviin teemoihin.

Missä menee kulttuurirelativismin raja?

Kulttuurirelativismi on etnologille todellinen pulmapähkinä. Selvää kantaa kulttuurirelativismiin on vaikea ottaa. Tämä ongelma tulee erityisesti esille ihmisoikeuskysymyksissä. Esimerkiksi lapsisotilas-artikkelissa tuli esille lapsuuskäsitteen kulttuurisidonnaisuus. Toisaalta aihe herättää ristiriitaisia tunteita. Mainittiin myös ympärileikkaus kulttuurien välisenä eettisenä ongelmana.

Onko ihmisoikeuksien levittäminen ”länsimaista imperialismia”, politiikkaa?

Keskustelussa nousi esille esimerkkinä Irakin sota, jota Yhdysvallat on oikeuttanut ihmisoikeuksiin vetoamalla. Toisenlaisena esimerkkinä Amnesty Internationalin ihmisoikeuksia ruohonjuuritasolla edistävä rauhanomainen työ. Keskustelussa tuli myös esille, että vaikka ihmisoikeusjulistuksen taustalla on poliittinen agenda niin kuitenkin ihmisoikeuksissa uskotaan olevan myös jotain universaalia.

Tuleeko mieleesi mahdollisia tutkimusaiheita kotimaisesta toiseudesta, johon liittyviä myyttejä antropologit voisivat tutkia?

Esimerkiksi suomalaisen ”terrorismin” tutkiminen kuten kouluampumistapaukset yms., joissa tekijä demonisoidaan ja tapaus mystifioituu, jolloin tekoa ei edes yritetä täysin ymmärtää. Toisena esimerkkinä mainittiin prostituoidut ja heihin usein liitettävä uhrin leima. Yleensäkin toiseus rakentuu myyttien ja stereotypioiden varaan.

Britanniassa on hyväksytty Sharia-laki kansallisen lain rinnalle. Mitä mieltä olet antropologina?

Esitettiin, että rinnakkaiset lait lokeroivat ja eriyttävät kulttuuriryhmiä ja hankaloittavat yhteistä neuvottelukenttää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti